For kursholdere

Manual til deg som skal holde kurs

pdfKursholdermanual mai 2019

Presentasjoner

Her finner du 8 PowerPoint-presentasjoner. 1 for hvert tema. Det første temaet varer kun i 10-15 minutt og er en introduksjon med informasjon om kurset elevene skal ha. Opplegget er tilrettelagt for 6 skoletimer, gjerne 3 doble timer. Temaet "Hva kan jeg gjøre når jeg har det vondt psykisk?" og "Å være en god venn for noen som har det vondt" deler en skoletime. I kursholdermanualen ser du hvordan du skal bruke presentasjonene.

NB! Presentasjonene inneholder filmer som er bygget inn. For å kunne spille av disse må du trykke"aktiver redigering", se i lysbildefremvisning og trykke "aktiver innhold" oppe på skjermen.

  1. pptxIntroduksjon - Hva er psykisk helse? 
  2. pptxTanker
  3. pptxFølelser
  4. pptxHva påvirker vår psykiske helse?
  5. pptxStress
  6. pptxHva kan jeg gjøre når jeg har det vondt psykisk?
  7. pptxÅ være en god venn for noen som har det vondt
  8. pptxGod psykisk helse

Teknisk enklere variant av presentasjoner

Dette er de samme presentasjonene som ligger som "Presentasjoner". Noen sliter med å bruke presentasjoner med innebygde filmer og animasjoner. Denne versjonen er derfor teknisk enklere, men innholdet er det samme.

For å kunne spille filmene fra linken må du trykke"aktiver redigering" og trykke "lysbildefremvisning".

pptx1.Hva er psykisk helse

pptx2.Tanker

pptx3.Følelser

pptx4.Hva påvirker vår psykiske helse

pptx5.Stress

pptx6.Hva kan jeg gjøre når jeg har det vondt

pptx7.Å være en god venn for noen som har det vondt psykisk

pptx8.God psykisk helse

Oppgaver

Her er oppgavene du printer ut og tar med til timene:

pdfBekymringsskuffer

pdfFølelser

pdfTegning av guttekropp

pdfTegning av jentekropp

pdfHva kan føre til at ungdommer får vanskelige tanker og følelser?

pdfKropper til stress-symtpom

pdfToleransevinduet

pdfKombinert oppgaveark, å være en god venn + forandre følelser

pdfMin døgntimeplan

 

Evaluering

Vi vil gjerne at alle elever som har fått dette opplegget også skal få mulighet til å svare på et evalueringsskjema i etterkant av kurset. Våren 2019 har vi brukt dette evalueringsskjemaet og fått disse resultatene.

pdfEvalueringsskjema for elever 2019

pdfEvalueringsresultater pr april 2019

 

Erfaringer

Her finner dere noen uttalelser fra de som har brukt dette materialet. Send gjerne inn dine erfaringer på e-post, så deler vi de her!

Undervisninga i psykisk helse har hatt eit godt fagleg innhald, har engasjert elevane og gitt dei verkty å bruke i kvardagen. Det blir teke opp tema som det elles blir snakka lite om, både i samfunnet, heime og blant venner. Det er viktig at elevane får meir kunnskap om psykisk helse, og korleis dei skal møte utfordringar som dei kan møte i livet.
Arne D. Sunde, rektor ved Spjelkavik Ungdomskole

 

Jeg synes undervisningsopplegget var engasjerende, metodisk, variert og tilpasset for alle. Det var relasjonsbyggende samtidig som det tok hensyn til alle aspekter ved pedagogikk, læring og undervisning. Dette passer godt til fagfornyelsen. Kurset var lærerikt, for både ungdommene - og for læreren. Jeg opplevde også som kursholder at det var lett å sette seg inn i uten mye forkunnskap om emnet.
Minda Kristiansen, sosiallærer ved Kolvikbakken skole

 

Som kursholder hadde jeg god oversikt under gjennomføringen, manuset var lettfattelig og variert. Vekslingen mellom film, oppgaver og dialog fungerte godt. Jeg opplevde at elevene engasjerte seg, og at de hadde det kjekt i timene. Alt i alt, et kurs med svært viktig innhold som jeg ser frem til å holde flere ganger
Liv Ellen Helseth, helsesykepleier ved Ellingsøy skole

 

Eit flott undervisningsopplegg om eit viktig tema! Fin veksling mellom film, arbeidsoppgaver, refleksjon og prat. Svært god og grundig kursmanual som gjorde det enkelt å ha undervisninga.
Det å bruke film der ungdom formidla temaet var veldig bra!
Hildegunn Eikrem Sæbø – helsesjukepleiar Giske kommune

 

Har benytta meg av deler av undervisningsopplegget på nettsida livetogsann.no, som ein del av ei større helseundervisning til ungdomstrinnet. Gode powerpointar, godt forklart kva ein skal snakke om i kursholdermanualen – og ikkje minst gode filmar som traff ungdommane veldig.
Eit heilt supert opplegg innan for psykisk helse som er tilpassa ungdommane der dei er.

Silje Bjørnerem
Helsesjukepleiar i Haram Kommune

 

Personalkurs

Dette personalkurset er basert på tilknytningspsykologi og Trygghetssirkelen. I Ålesund kommune har omtrent alle skolene nå hatt dette kurset, og tilbakemeldingene fra lærerne er gode. Dette oppleves nyttig. Kurset tar minimum 2 timer. I løpet av disse timene ser man flere små filmer, reflekterer mye sammen og trener sammen i små øvelser. Manuset for kursholder står i notater under hvert bilde. 

pptxPersonalkurs Livet&Sånn

pdfOppgave personalkurs

pdfLivetsånn personalkurs til utdeling

Frosketid

 

  • Sist oppdatert .